منو
Your Cart

کورکن

 کورکن ها جهت مرتب سازی و زیبایی تابلو برق و در زمانی که استفاده از نوار چسب ممکن نباشد مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین کورکن های پیچی با وجود شیار هایی روی بدنه عایق خود سبب ایجاد اصطحکاک بین دست و و بدنه عایق شده و پیچاندن ترمینال را راحت تر می کنند. جنس عایق معمولا از ترموپلاستیک سخت و  جنس هادی آن استیل می باشد.

کورکن 1X کورکن 1X
موجود نیست.
مدل: 1X
از کور کن سیم X برای مسدود کردن یک یا چند کابل در کنار هم استفاده می شود. زمانی که از وسط یک سیم برای یک سیم دیگر انشعاب گرفته می شود برای آنکه آن قسمت سیم که لخت شده است پوشانده شود هم از کور کن استفاده می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: 2X
از کور کن سیم X برای مسدود کردن یک یا چند کابل در کنار هم استفاده می شود. زمانی که از وسط یک سیم برای یک سیم دیگر انشعاب گرفته می شود برای آنکه آن قسمت سیم که لخت شده است پوشانده شود هم از کور کن استفاده می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
کورکن 3X کورکن 3X
موجود نیست.
مدل: 3X
از کور کن سیم X برای مسدود کردن یک یا چند کابل در کنار هم استفاده می شود. زمانی که از وسط یک سیم برای یک سیم دیگر انشعاب گرفته می شود برای آنکه آن قسمت سیم که لخت شده است پوشانده شود هم از کور کن استفاده می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
کورکن 5X کورکن 5X
موجود نیست.
مدل: 5X
از کور کن سیم X برای مسدود کردن یک یا چند کابل در کنار هم استفاده می شود. زمانی که از وسط یک سیم برای یک سیم دیگر انشعاب گرفته می شود برای آنکه آن قسمت سیم که لخت شده است پوشانده شود هم از کور کن استفاده می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
کورکن 8X کورکن 8X
موجود نیست.
مدل: 8X
از کور کن سیم X برای مسدود کردن یک یا چند کابل در کنار هم استفاده می شود. زمانی که از وسط یک سیم برای یک سیم دیگر انشعاب گرفته می شود برای آنکه آن قسمت سیم که لخت شده است پوشانده شود هم از کور کن استفاده می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: SP1 کورکن پیچی
یکی از قطعات جایگزین چسب برق، کانکتورکورکن پیچی است .بدنه مخروطی و شیاردار این قطعه و همچنین طراحی خاص فنر داخل آن ، باعث راحتی در پیچاندن و ایجاد اتصالی امن بین سیمها میگردد.بدنه عایق این قطعه استفاده از آنرا در هر فضایی ممکن میسازد . این قطعه در سایزهای مختلف sp1 تا sp6 و در رنگهای مختلف و مرتبط ب..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: کورکن پیچی SP2
یکی از قطعات جایگزین چسب برق، کانکتورکورکن پیچی است .بدنه مخروطی و شیاردار این قطعه و همچنین طراحی خاص فنر داخل آن ، باعث راحتی در پیچاندن و ایجاد اتصالی امن بین سیمها میگردد.بدنه عایق این قطعه استفاده از آنرا در هر فضایی ممکن میسازد . این قطعه در سایزهای مختلف sp1 تا sp6 و در رنگهای مختلف و مرتبط ب..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: کورکن پیچی SP3
یکی از قطعات جایگزین چسب برق، کانکتورکورکن پیچی است .بدنه مخروطی و شیاردار این قطعه و همچنین طراحی خاص فنر داخل آن ، باعث راحتی در پیچاندن و ایجاد اتصالی امن بین سیمها میگردد.بدنه عایق این قطعه استفاده از آنرا در هر فضایی ممکن میسازد . این قطعه در سایزهای مختلف sp1 تا sp6 و در رنگهای مختلف و مرتبط ب..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: کورکن پیچی SP4
یکی از قطعات جایگزین چسب برق، کانکتورکورکن پیچی است .بدنه مخروطی و شیاردار این قطعه و همچنین طراحی خاص فنر داخل آن ، باعث راحتی در پیچاندن و ایجاد اتصالی امن بین سیمها میگردد.بدنه عایق این قطعه استفاده از آنرا در هر فضایی ممکن میسازد . این قطعه در سایزهای مختلف sp1 تا sp6 و در رنگهای مختلف و مرتبط ب..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: کورکن پیچی SP6
یکی از قطعات جایگزین چسب برق، کانکتورکورکن پیچی است .بدنه مخروطی و شیاردار این قطعه و همچنین طراحی خاص فنر داخل آن ، باعث راحتی در پیچاندن و ایجاد اتصالی امن بین سیمها میگردد.بدنه عایق این قطعه استفاده از آنرا در هر فضایی ممکن میسازد . این قطعه در سایزهای مختلف sp1 تا sp6 و در رنگهای مختلف و مرتبط ب..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)