منو
Your Cart

نوار فرم

نوار فرم در سایزها و ضخامت های مختلف به منظور نظم دادن کابلهای درون تابلوهای برق و کاربردهایی که دسته سیم هایی در کنار هم قرار می گیرند و احتمال کم و زیاد شدن آنها وجود داردکاربرد دارند.


نوار فرم رولی سایز 10
موجود نیست.
مدل: سایز 10
جهت مرتب کردن سیم و کابل های برق و دیتا برای محیط های صنعتی ، خانگی و اداری استفاده میگردد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نوار فرم رولی سایز 12
موجود نیست.
مدل: سایز 12
جهت مرتب کردن سیم و کابل های برق و دیتا برای محیط های صنعتی ، خانگی و اداری استفاده میگردد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نوار فرم رولی سایز 14
موجود نیست.
مدل: سایز 14
جهت مرتب کردن سیم و کابل های برق و دیتا برای محیط های صنعتی ، خانگی و اداری استفاده میگردد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 16
جهت مرتب کردن سیم و کابل های برق و دیتا برای محیط های صنعتی ، خانگی و اداری استفاده میگردد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 20
جهت مرتب کردن سیم و کابل های برق و دیتا برای محیط های صنعتی ، خانگی و اداری استفاده میگردد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نوار فرم رولی سایز 4
موجود نیست.
مدل: سایز 4
جهت مرتب کردن سیم و کابل های برق و دیتا برای محیط های صنعتی ، خانگی و اداری استفاده میگردد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نوار فرم رولی سایز 6
موجود نیست.
مدل: سایز 6
جهت مرتب کردن سیم و کابل های برق و دیتا برای محیط های صنعتی ، خانگی و اداری استفاده میگردد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نوار فرم رولی سایز 8
موجود نیست.
مدل: سایز 8
جهت مرتب کردن سیم و کابل های برق و دیتا برای محیط های صنعتی ، خانگی و اداری استفاده میگردد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 25mm در طول 1.5m - مشکی
جهت مرتب سازی سیم و کابل های برق و دیتا در ادارات، سازمانها، منازل، بانکها برای سیم هایی که روی سطح زمین، از میزی به میز دیگر، یا از طرفی به طرف دیگر کشیده شده و ممکن است خطر ساز باشد مورد استفاده قرار میگیرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 10
جهت مدیریت سیم و کابل های برق و دیتا برای محیط های صنعتی ، خانگی و اداری استفاده میگردد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 12
جهت مدیریت سیم و کابل های برق و دیتا برای محیط های صنعتی ، خانگی و اداری استفاده میگردد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 14
جهت مدیریت سیم و کابل های برق و دیتا برای محیط های صنعتی ، خانگی و اداری استفاده میگردد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نمایش 1 تا 12 از 16 (2 صفحه)