منو
Your Cart

سوکت و کانکتور

سوکت و کانکتورجزو  قطعاتی هستند که برای اتصال بخش‌های مختلف مدار و دستگاه های الکترونیکی به کار می روند. از این قطعات معمولا در جا‌هایی که احتمال قطعی وجود دارد مانند ورودی‌های تغذیه، اتصالات قطعات جانبی و برد‌هایی که نیاز به تعویض دارن استفاده می شوند. سوکتها و کانکتورها به دو دسته نرگی و مادگی تقسیم می شوند. به طور معمول قطعات مادگی روی برد لحیم شده و قطعات نری بروی سوکت و کانکتور مادگی قرار می گیرند.

مدل: مخابراتی-روبردی-رایت-3P
سوکت 2510 مخابراتی..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سرسیم 5264 پین گرد
سرسیم 5264 پین گرد که به سیم پرس شده و داخل سوکت های 5264 پین گرد جای گذاری می شوند...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سرسیم CH
سرسیم CH که به سیم با کمک آچار مخصوص و یا دم باریک پرس شده و داخل سوکت CH جایگذاری می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سرسیم PH
سرسیم PH که به سیم با کمک آچار مخصوص و یا دم باریک پرس شده و داخل سوکت PH جایگذاری می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سرسیم SM ماده
سرسیم  SM ماده  که به سیم با کمک آچار مخصوص و یا دم باریک پرس شده و داخل سوکت  SM ماده  جایگذاری می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سرسیم VH
سرسیم VH که به سیم با کمک آچار مخصوص و یا دم باریک پرس شده و داخل سوکت VH جایگذاری می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سرسیم XH
سرسیم XH  که به سیم با کمک آچار مخصوص و یا دم باریک پرس شده و داخل سوکت XH  جایگذاری می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سرسیم ماده (CF (L6.3
سرسیم  ماده  (CF (L6.3 که به سیم با کمک آچار مخصوص و یا دم باریک پرس شده و داخل سوکت آن جایگذاری می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سرسیم ماده ATX
سرسیم ماده ATX که به سیم با کمک آچار مخصوص و یا دم باریک پرس شده و داخل سوکت آن جایگذاری می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سرسیم ماده EL
سرسیم ماده EL که به سیم با کمک آچار مخصوص و یا دم باریک پرس شده و داخل سوکت ماده EL جایگذاری می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سرسیم ماده L6.2
سرسیم ماده L6.2  که به سیم با کمک آچار مخصوص و یا دم باریک پرس شده و داخل سوکت ماده L6.2  جایگذاری می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سرسیم مخابراتی
سرسیم مخابراتی که به سیم با کمک آچار مخصوص و یا دم باریک پرس شده و داخل سوکت مخابراتی جایگذاری می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نمایش 1 تا 12 از 248 (21 صفحه)