منو
Your Cart

سرسیم گرد

سرسیم گرد روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ هادی مورد استفاده قرار می گیرد. روکش سرسیم گرد بصورت قیفی شکل طراحی شده و از جنس PVC می باشد و جنس هادی از مس با خلوص 99.95 درصد با آبکاری قلع اندود می باشد. سرسیم های گرد بیشتر براساس پهنای حلقه متمایز می باشند بدین صورت که دارای سه تیپ حلقه کوچک ، متوسط و بزرگ می باشند. سرسیم گرد با حروف RV نام گذاری می شود.

مدل: سایز 1.10 - سیم خور 0.5 - 1.25
سرسیم های گرد به منظور اتصال سیم به پیچ هادی در قطعات مربوط به خودرو ، موتورسیکلت و لوازم خانگی و تابلو برق و قطعات صنعتی استفاده می شود. جهت نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم داخل پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود.0.5~1.5mm(22~16) Imax=19A..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 1.3 - سیم خور 0.5 - 1.25
سرسیم های گرد به منظور اتصال سیم به پیچ هادی در قطعات مربوط به خودرو ، موتورسیکلت و لوازم خانگی و تابلو برق و قطعات صنعتی استفاده می شود. جهت نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم داخل پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود.0.5~1.5mm(22~16) Imax=19A..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 1.4 - سیم خور 0.5 - 1.25
سرسیم های گرد به منظور اتصال سیم به پیچ هادی در قطعات مربوط به خودرو ، موتورسیکلت و لوازم خانگی و تابلو برق و قطعات صنعتی استفاده می شود. جهت نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم داخل پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود.0.5~1.5mm(22~16) Imax=19A..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 1.5 - سیم خور 0.5 - 1.25
سرسیم های گرد به منظور اتصال سیم به پیچ هادی در قطعات مربوط به خودرو ، موتورسیکلت و لوازم خانگی و تابلو برق و قطعات صنعتی استفاده می شود. جهت نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم داخل پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود.0.5~1.5mm(22~16) Imax=19A..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 1.6 - سیم خور 0.5 - 1.25
سرسیم های گرد به منظور اتصال سیم به پیچ هادی در قطعات مربوط به خودرو ، موتورسیکلت و لوازم خانگی و تابلو برق و قطعات صنعتی استفاده می شود. جهت نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم داخل پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود.0.5~1.5mm(22~16) Imax=19A..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 1.8 - سیم خور 0.5 - 1.25
سرسیم های گرد به منظور اتصال سیم به پیچ هادی در قطعات مربوط به خودرو ، موتورسیکلت و لوازم خانگی و تابلو برق و قطعات صنعتی استفاده می شود. جهت نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم داخل پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود.0.5~1.5mm(22~16) Imax=19A..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 2.10 - سیم خور 1.5 - 2.5
سرسیم های گرد به منظور اتصال سیم به پیچ هادی در قطعات مربوط به خودرو ، موتورسیکلت و لوازم خانگی و تابلو برق و قطعات صنعتی استفاده می شود. جهت نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم داخل پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود.1.5~2.5mm(16~14) Imax=27A..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 2.3 - سیم خور 1.5 - 2.5
سرسیم های گرد به منظور اتصال سیم به پیچ هادی در قطعات مربوط به خودرو ، موتورسیکلت و لوازم خانگی و تابلو برق و قطعات صنعتی استفاده می شود. جهت نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم داخل پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود.1.5~2.5mm(16~14) Imax=27A..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 2.4 - سیم خور 1.5 - 2.5
سرسیم های گرد به منظور اتصال سیم به پیچ هادی در قطعات مربوط به خودرو ، موتورسیکلت و لوازم خانگی و تابلو برق و قطعات صنعتی استفاده می شود. جهت نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم داخل پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود.1.5~2.5mm(16~14) Imax=27A..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 2.5 - سیم خور 1.5 - 2.5
سرسیم های گرد به منظور اتصال سیم به پیچ هادی در قطعات مربوط به خودرو ، موتورسیکلت و لوازم خانگی و تابلو برق و قطعات صنعتی استفاده می شود. جهت نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم داخل پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود.1.5~2.5mm(16~14) Imax=27A..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 2.6 - سیم خور 1.5 - 2.5
سرسیم های گرد به منظور اتصال سیم به پیچ هادی در قطعات مربوط به خودرو ، موتورسیکلت و لوازم خانگی و تابلو برق و قطعات صنعتی استفاده می شود. جهت نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم داخل پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود.1.5~2.5mm(16~14) Imax=27A..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 2.8 - سیم خور 1.5 - 2.5
سرسیم های گرد به منظور اتصال سیم به پیچ هادی در قطعات مربوط به خودرو ، موتورسیکلت و لوازم خانگی و تابلو برق و قطعات صنعتی استفاده می شود. جهت نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم داخل پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود.1.5~2.5mm(16~14) Imax=27A..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نمایش 1 تا 12 از 17 (2 صفحه)