منو
Your Cart

سرسیم کولری

سرسیم کولری در دو نوع مادگی و نری در سایز های متنوع به صورت نیمه روکش ، برنجی و یا قلع اندود عرضه می شوند.

برند: Mesa مدل: ترک
سرسیم تلفنی ماده در انواع دسته سیم ها مانند باندهای ماشین در ذغال فرزهای صنعتی و... مورد استفاده قرار می گیرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: روبردی ماده
سرسیم کولری مادگی رو بردی پر کاربرد به عنوان جافیوزی فیوزهای خودرویی بر روی بردهای الکترونیکی و یا اتصال سرسیم کولری نری به بردهای الکترونیکی..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: Alfa مدل: برنجی - ایرانی
سرسیم های فیشی نری کولری در مقابل سرسیم های فیشی مادگی جهت اتصال موقت دو سیم به یکدیگر استفاده می شود. با بهره گیری از یک زوج سرسیم فیشی نری و مادگی می توان صرفا با نیروی دست و بدون نیاز به ابزار اضافی عمل قطع و وصل بین دو سیم را به دفعات انجام داد. با توجه به نیاز به سختی بالا جهت امکان باز و بسته ..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: Mesa مدل: برنجی - ترک
سرسیم های فیشی نری کولری در مقابل سرسیم های فیشی مادگی جهت اتصال موقت دو سیم به یکدیگر استفاده می شود. با بهره گیری از یک زوج سرسیم فیشی نری و مادگی می توان صرفا با نیروی دست و بدون نیاز به ابزار اضافی عمل قطع و وصل بین دو سیم را به دفعات انجام داد. با توجه به نیاز به سختی بالا جهت امکان باز و بسته ..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: Alfa مدل: برنجی - ایرانی
سرسیم های فیشی نری کولری در مقابل سرسیم های فیشی مادگی جهت اتصال موقت دو سیم به یکدیگر استفاده می شود. با بهره گیری از یک زوج سرسیم فیشی نری و مادگی می توان صرفا با نیروی دست و بدون نیاز به ابزار اضافی عمل قطع و وصل بین دو سیم را به دفعات انجام داد. با توجه به نیاز به سختی بالا جهت امکان باز و بسته ..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: Mesa مدل: برنجی - ترک
سرسیم های فیشی نری کولری در مقابل سرسیم های فیشی مادگی جهت اتصال موقت دو سیم به یکدیگر استفاده می شود. با بهره گیری از یک زوج سرسیم فیشی نری و مادگی می توان صرفا با نیروی دست و بدون نیاز به ابزار اضافی عمل قطع و وصل بین دو سیم را به دفعات انجام داد. با توجه به نیاز به سختی بالا جهت امکان باز و بسته ..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: روبردی برنجی نر - سایز کوتاه
سرسیم کولری روبردی برنجی بر روی بردها لحیم می شود و در سایز کوتاه و بلند می باشد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: روبردی برنجی نر - سایز بلند
سرسیم کولری روبردی برنجی بر روی بردها لحیم می شود و در سایز کوتاه و بلند می باشد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: کولری روبردی قلع اندود - نری بلند
سرسیم کولری روبردی قلع اندود بر روی بردها لحیم می شود و در سایز کوتاه و بلند می باشد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: کولری روبردی قلع اندود - رایت
سرسیم کولری روبردی مناسب برای برد..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: کولری روبردی قلع اندود - نری کوتاه
سرسیم کولری روبردی قلع اندود بر روی بردها لحیم می شود و در سایز کوتاه و بلند می باشد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: Alfa مدل: برنجی - ایرانی
سرسیم های فیشی مادگی معروف به کولری در مقابل سرسیم های فیشی نری جهت اتصال موقت دو سیم استفاده می شود. این سرسیم، قابلیت جدا شدن از سرسیم فیشی نری صرفا با نیروی دست و بدون نیاز به هرگونه ابزار را به دفعات دارد. لبه های برگشته شده سرسیم های فیشی مادگی موجب اتصال محکم و مطمئن سرسیم فیشی نری روی مقطع ها..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نمایش 1 تا 12 از 25 (3 صفحه)