منو
Your Cart

سرسیم سوزنی

سرسیم های سوزنی به منظور جلوگیری از صدمه دیدن سیم در حالت داخل شدن مستقیم به سلول ترمینال و بستن پیچ ترمینال بر روی سیم استفاده می شود. جهت استقاده، سرسیم سوزنی به سیم پرس می شود. سپس قسمت هادی سرسیم داخل سلول ترمینال قرار می گیرد و پیچ می شود. در نتیجه، ارتباط بین سیم و سلول ترمینال به واسطه قسمت هادی سرسیم سوزنی حاصل می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

مدل: سرسیم سوزنی - سیم خور 1.5
یکی دیگر از انواع سرسیم برق سرسیم های سوزنی روکش دارد می باشد. برای اینکه از صدمه سیم به هنگام وارد شدن روی سلول ترمینال جلوگیری کنید، می توانید از این نوع سرسیم استفاده نمایید و آن را روی سیم به خوبی درترمینال قرار بگیرد. نحوه استفاده کردن از آن به این گونه است که باید به خوبی سیم داخل قسمت ع..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سرسیم سوزنی - سیم خور 2.5
یکی دیگر از انواع سرسیم برق سرسیم های سوزنی روکش دارد می باشد. برای اینکه از صدمه سیم به هنگام وارد شدن روی سلول ترمینال جلوگیری کنید، می توانید از این نوع سرسیم استفاده نمایید و آن را روی سیم به خوبی درترمینال قرار بگیرد. نحوه استفاده کردن از آن به این گونه است که باید به خوبی سیم داخل قسمت عایق دا..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سرسیم سوزنی - سیم خور 6
یکی دیگر از انواع سرسیم برق سرسیم های سوزنی روکش دارد می باشد. برای اینکه از صدمه سیم به هنگام وارد شدن روی سلول ترمینال جلوگیری کنید، می توانید از این نوع سرسیم استفاده نمایید و آن را روی سیم به خوبی درترمینال قرار بگیرد. نحوه استفاده کردن از آن به این گونه است که باید به خوبی سیم داخل قسمت عایق دا..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)