منو
Your Cart

سرسیم برنجی مهره خور

سرسیم برنجی مهره خور جهت اتصال سیم به پیچ های رسانا استفاده می شود.
مدل: کابلشو برنجی سایز 4
سرسیم برنجی کابلشو در انواع دسته سیم ها مورد استفاده قرار می گیرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: Alfa مدل: سایز 3 - ایرانی
سرسیم برنجی مهره خور در انواع دسته سیم ها و برای اتصال سیم به محل مورد نظر استفاده می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: Mesa مدل: سایز 3 - ترک
سرسیم برنجی مهره خور در انواع دسته سیم ها و برای اتصال سیم به محل مورد نظر استفاده می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: Alfa مدل: سایز 4 - ایرانی
سرسیم برنجی مهره خور در انواع دسته سیم ها و برای اتصال سیم به محل مورد نظر استفاده می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: Mesa مدل: سایز 4 - ترک
سرسیم برنجی مهره خور در انواع دسته سیم ها و برای اتصال سیم به محل مورد نظر استفاده می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: Alfa مدل: سایز 5 - ایرانی
سرسیم برنجی مهره خور در انواع دسته سیم ها و برای اتصال سیم به محل مورد نظر استفاده می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: Mesa مدل: سایز 5 - ترک
سرسیم برنجی مهره خور در انواع دسته سیم ها و برای اتصال سیم به محل مورد نظر استفاده می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: Alfa مدل: سایز 6 - ایرانی
سرسیم برنجی مهره خور در انواع دسته سیم ها و برای اتصال سیم به محل مورد نظر استفاده می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: Mesa مدل: سایز 6 - ترک
سرسیم برنجی مهره خور در انواع دسته سیم ها و برای اتصال سیم به محل مورد نظر استفاده می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مهره خور برنجی سایز 8 - ایرانی
موجود نیست.
برند: Alfa مدل: سایز 8 - ایرانی
سرسیم برنجی مهره خور در انواع دسته سیم ها و برای اتصال سیم به محل مورد نظر استفاده می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: Mesa مدل: سایز 8 - ترک
سرسیم برنجی مهره خور در انواع دسته سیم ها و برای اتصال سیم به محل مورد نظر استفاده می شود...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)