منو
Your Cart

اسپیسر و پیچ و مهره پلاستیکی

اسپیسر و پیچ و مهره پلاستیکی از جمله ابزاری هستند که کاربرد بسیار زیادی دارند. به طور کلی می توان از این محصولات جهت پایین آوردن وزن نهایی وسایل و دستگاه هایی که می خواهیم تولید کنیم مانند تجهیزات پزشکی و انواع اسباب بازی ها استفاده کنیم.

اسپیسر استوانه 10 میل
موجود نیست.
برند: HKWASI مدل: اسپیسر استوانه 10 میل
اسپیسر استوانه 10 میلاسپیسر استوانه توخالی برای ایجاد فاصله بین دو سطح , دو برد الکترونیکی و... استفاده می شود. دیواره داخلی  استونه بدون رزوه است...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر استوانه 20 میل
اسپیسر استوانه 20 میلاسپیسر استوانه توخالی برای ایجاد فاصله بین دو سطح , دو برد الکترونیکی و... استفاده می شود. دیواره داخلی  استونه بدون رزوه است...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر استوانه 40 میل
اسپیسر استوانه 40 میلاسپیسر استوانه توخالی برای ایجاد فاصله بین دو سطح , دو برد الکترونیکی و... استفاده می شود. دیواره داخلی  استونه بدون رزوه است...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر استوانه 5.3.10
اسپیسر استوانه 5.3.10اسپیسر استوانه توخالی برای ایجاد فاصله بین دو سطح , دو برد الکترونیکی و... استفاده می شود. دیواره داخلی  استونه بدون رزوه است...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر استوانه 5.3.20
اسپیسر استوانه 5.3.20اسپیسر استوانه توخالی برای ایجاد فاصله بین دو سطح , دو برد الکترونیکی و... استفاده می شود. دیواره داخلی  استونه بدون رزوه است...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر استوانه 7.3.20
اسپیسر استوانه 7.3.20اسپیسر استوانه توخالی برای ایجاد فاصله بین دو سطح , دو برد الکترونیکی و... استفاده می شود. دیواره داخلی  استونه بدون رزوه است...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر استوانه 7.4.20
اسپیسر استوانه 7.4.20اسپیسر استوانه توخالی برای ایجاد فاصله بین دو سطح , دو برد الکترونیکی و... استفاده می شود. دیواره داخلی  استونه بدون رزوه است...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر پایه LED10
اسپیسر پایه LED10 محافظ پایه led است وجهت محافظت از اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر پایه LED15
اسپیسر پایه LED10 محافظ پایه led است وجهت محافظت از اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر پایه LED20
اسپیسر پایه LED10 محافظ پایه led است وجهت محافظت از اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر پایه LED25
اسپیسر پایه LED10 محافظ پایه led است وجهت محافظت از اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر پایه LED4
اسپیسر پایه LED10 محافظ پایه led است وجهت محافظت از اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نمایش 1 تا 12 از 67 (6 صفحه)