منو
Your Cart

اسپیسرهای پلاستیکی

اسپیسرهای پلاستیکی یه قطعه ی مکانیکی است که جهت ثابت نگه داشتن قطعات کنار یکدیگر بکار می رود .

اسپیسر استوانه 10 میل
موجود نیست.
برند: HKWASI مدل: اسپیسر استوانه 10 میل
اسپیسر استوانه 10 میلاسپیسر استوانه توخالی برای ایجاد فاصله بین دو سطح , دو برد الکترونیکی و... استفاده می شود. دیواره داخلی  استونه بدون رزوه است...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر استوانه 20 میل
اسپیسر استوانه 20 میلاسپیسر استوانه توخالی برای ایجاد فاصله بین دو سطح , دو برد الکترونیکی و... استفاده می شود. دیواره داخلی  استونه بدون رزوه است...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر استوانه 40 میل
اسپیسر استوانه 40 میلاسپیسر استوانه توخالی برای ایجاد فاصله بین دو سطح , دو برد الکترونیکی و... استفاده می شود. دیواره داخلی  استونه بدون رزوه است...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر استوانه 5.3.10
اسپیسر استوانه 5.3.10اسپیسر استوانه توخالی برای ایجاد فاصله بین دو سطح , دو برد الکترونیکی و... استفاده می شود. دیواره داخلی  استونه بدون رزوه است...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر استوانه 5.3.20
اسپیسر استوانه 5.3.20اسپیسر استوانه توخالی برای ایجاد فاصله بین دو سطح , دو برد الکترونیکی و... استفاده می شود. دیواره داخلی  استونه بدون رزوه است...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر استوانه 7.3.20
اسپیسر استوانه 7.3.20اسپیسر استوانه توخالی برای ایجاد فاصله بین دو سطح , دو برد الکترونیکی و... استفاده می شود. دیواره داخلی  استونه بدون رزوه است...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر استوانه 7.4.20
اسپیسر استوانه 7.4.20اسپیسر استوانه توخالی برای ایجاد فاصله بین دو سطح , دو برد الکترونیکی و... استفاده می شود. دیواره داخلی  استونه بدون رزوه است...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر پایه LED10
اسپیسر پایه LED10 محافظ پایه led است وجهت محافظت از اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر پایه LED15
اسپیسر پایه LED10 محافظ پایه led است وجهت محافظت از اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر پایه LED20
اسپیسر پایه LED10 محافظ پایه led است وجهت محافظت از اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر پایه LED25
اسپیسر پایه LED10 محافظ پایه led است وجهت محافظت از اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: HKWASI مدل: اسپیسر پایه LED4
اسپیسر پایه LED10 محافظ پایه led است وجهت محافظت از اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نمایش 1 تا 12 از 45 (4 صفحه)